Powrót
icon

Specjalista ds. Raportowania Departament Finansów i Kontrolingu

Cyfrowy Polsat S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

09.12.2023

Departament

Finanse

Numer referencyjny

KS/SP/MS/262/0422

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

 • Współpraca z różnymi działami w zakresie wsparcia wdrożeniowego w codziennej pracy z naszymi systemami, identyfikowaniu potrzeb i oczekiwań;
 • Opracowywanie koncepcji rozwiązań biznesowo / finansowych – informatycznych z zakresu automatyzacji procesów raportowania, planowania / budżetowania;
 • Raportowanie danych z systemu oraz weryfikacja ich zgodności;
 • Przygotowywanie źródeł danych dla raportów na podstawie Plików Excel, Txt, CSV, a także bazy danych z SAP;
 • Tworzenie raportów oraz analiz na potrzeby poszczególnych obszarów firmy;
 • Przygotowywanie rekomendacji biznesowych na podstawie przeprowadzonych analiz;
 • Dodawanie procesów zasilania danymi dla raportów i hurtowni danych;
 • Planowanie i budowanie hurtowni danych.

Nasze oczekiwania

Nasze wymagania

 • Jesteś absolwentem/ką lub studentem/ką 5 roku (preferowane studia na kierunku informatyka, matematyka lub ekonomia);
 • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw;
 • Umiesz myśleć analitycznie;
 • Zaawansowana znajomość MS Office (szczególnie Microsoft Excel);
 • Dysponujesz podstawową znajomością tematyki baz danych;
 • Znasz język VBA / SQL w podstawowym zakresie;
 • Umiesz pracować w zespole.

Co oferujemy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę;
 • Zdobywanie wiedzy od praktyków oraz cenne doświadczenie;
 • Dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, oferty pracownicze).

 

Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, dalej „CP”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@cyfrowypolsat.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby CP.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z CP, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie CP oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.