Powrót
icon

Starszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

07.12.2023

Departament

Bezpieczeństwo

Numer referencyjny

KG/SSZR/KM/504/1023

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Uczestnictwo w pracach i zapewnienie ciągłości działania Zespołu Zarządzania Ryzykiem, w tym przede wszystkim:

 • Utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO27001.
 • Prowadzenie i dokumentowanie analiz ryzyka bezpieczeństwa informacji.
 • Udział w projektach i inicjatywach biznesowych w zakresie wskazywania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, oceny poziomu ryzyka oraz oceny środków mitygujących.
 • Przygotowanie ocen ryzyka dla bezpieczeństwa informacji związanego z wyłanianiem dostawców zgodnie z obowiązującym w Spółce procesem zakupowym.
 • Przygotowanie do audytów wewnętrznych i zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem.
 • Aktualizacja polityk, procedur, standardów oraz instrukcji do użytku wewnętrznego w grupie kapitałowej.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji w obszarach:
  • międzynarodowych norm bezpieczeństwa i ich implementacji,
  • standardów bezpieczeństwa.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: z elementami telekomunikacji, informatyki lub związane z bezpieczeństwem;
 • Bardzo dobra znajomość norm z serii ISO 27001-27005;
 • Doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego i/lub usług telekomunikacyjnych (atutem będą wykonane analizy ryzyka dla sieci 2G/3G/LTE/5G NSA lub ich elementów).
 • Doświadczenie w identyfikacji zagrożeń oraz ocenie ryzyka w oparciu o standardy i wytyczne: ENISA Threat Landscape, ENISA Threat Landscape for 5G Networks, 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu procedur związanych z procesem zarządzania ryzykiem i/lub metodyk zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Znajomość MS Excel oraz Jira.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu „poufne” lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpieczeństwem teleinformatycznym lub audytorskim.
 • Mile widziane certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (GIAC, CISSP, CEH) lub audytowe (CISA, CRISC, audytor wewnętrzny ISO27001).
 • Wysoko rozwinięte zdolności myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów i pracy wielowątkowej, rzetelność, sumienność.
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania dokumentacji technicznych.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju w jednej z największych grup kapitałowych.
 • Przyjazną atmosferę pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
 • Szkolenia, kursy, dofinansowanie do nauki.
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej.
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, oferty pracownicze).
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji