Powrót
icon

Analityk Finansowy/Kontroler Finansowy Miejsce pracy: Warszawa ul. Konstruktorska 4 (praca hybrydowa) , Departament Raportowania i Kontroli Finansowej

Cyfrowy Polsat S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

21.06.2023

Departament

Finanse

Numer referencyjny

KS/AF/NG/244/0523

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Twoje zadania:

 • Kompleksowa, samodzielna obsługa kontrolingowa wskazanych spółek zależnych,
 • Ścisła współpraca z osobami z obsługiwanych spółek (w tym z Członkami Zarządu) przy realizacji bieżących zadań,
 • Udział w procesach planistycznych, monitorowanie i aktualizowanie planów budżetowych, tworzenie biznes planów,
 • Przygotowywania raportów, zestawień i analiz finansowych dla Grupy Kapitałowej wraz z rekomendacjami,
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca, kontrola poprawności ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • Rozwój procesów i narzędzi kontrolingowych.

Nasze oczekiwania

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów, ekonomii lub pokrewne,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność formułowania wniosków,
 • Bardzo dobra obsługa pakietu MS Excel,
 • Dokładność, systematyczność, otwartość na współpracę,
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem,
 • Terminowość, zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne.

Co oferujemy

Oferujemy: 

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy z branży dostawców usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych;
 • Wpływ na kształt i rozwój produktów największej grupie kapitałowej w kraju (m.in. marki Plus, Polsat Box, Plush);
 • Pracę w zgranym, współpracującym zespole;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, oferty pracownicze na produkty Grupy Kapitałów
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, dalej „CP”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@cyfrowypolsat.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby CP.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z CP, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie CP oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.