Powrót
icon

Product Owner Data & Analytics (Partner Biznesowy w Departamencie BI)

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

17.06.2023

Departament

Analizy biznesowe

Numer referencyjny

NB/PBBI/GS/8671

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Dołącz do nas jeśli chcesz wspólnie z nami budować szeroką gamę rozwiązań BI / ML / AI wspierających biznes w kluczowych procesach i decyzjach w wielu branżach Grupy Polsat Plus.

 • Ciągłe zarządzanie Backlogiem inicjatyw Data & Analytics z wykorzystaniem technik BI / ML / AI w wybranych obszarach biznesowych
 • Aktywne proponowanie rozwiązania klasy Data & Analytics właścicielom procesów biznesowych w branży Telekomunikacji i Media i pozostałych branż z Grupy Polsat Plus
 • Realizacja celów biznesowych z obszaru m.in. Marketingu / Sprzedaży / Obsługi Klienta / Techniki / Finansów z wykorzystaniem danych i analityki
 • Stała współpraca i utrzymywanie relacji z klientami wewnętrznymi
 • Realizacja inicjatyw projektowych, ich prowadzenie i koordynowanie
 • Stosowanie i budowa rozwiązań klasy Hurtowni Danych/ BI/ Machine Learning/ AI
 • Współpraca z Architektami, Inżynierami Danych i specjalistami Data Science z Departamentu BI w wypracowywaniu koncepcji rozwiązań
 • Monitoring działania wykorzystywanych rozwiązań i zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania przy zachodzących zmianach w środowisku biznesowym i technicznym
 • Podążanie za trendami rynku

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: informatyka, zarządzanie, marketing)
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie Data & Analytics na styku biznesu i technologii.
 • Umiejętność zarządzania potrzebami biznesowymi, mile widziane w roli Product Owner’a / Managera Produktu.
 • Znajomość zwinnych technik prowadzenia projektów
 • Znajomość technologicznych aspektów rozwiązań Hurtowni Danych / BI / ML / AI i trendów rynkowych w tych obszarach.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów będzie dodatkową zaletą
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Komunikatywność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów
 • Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia

Co oferujemy

 • Stabilną pracę w zgranym zespole we współpracy z innymi działami wewnątrz spółki
 • Ciekawe wyzwania i możliwość wszechstronnego rozwoju w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pakiet benefitów firmowych
 • Zniżki na produkty i usługi całej Grupy Polsat Plus
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji