Powrót
icon

Starszy inżynier ds. sieci VAS (PCRF M2M)

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

14.06.2023

Departament

Technika

Numer referencyjny

AB/BRSR/MK/2305

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Branie udziału we wdrażaniu najnowszych rozwiązań i usług telekomunikacyjnych wykorzystujących technologie 5G/LTE,
 • Bezpośredni wpływ na sposób realizacji rozwiązań i usług dla klientów,
 • Rozwój platform aplikacyjnych realizujących usługi w architekturze sieci IMS, VoLTE.
 • Analiza wymagań funkcjonalnych opisujących nowe usługi i przygotowanie specyfikacji rozwiązania technicznego realizującego wdrażaną usługę,
 • Przygotowywanie procesu testów, akceptacji i wdrażania nowych rozwiązań oraz aktualizacji oprogramowania dla platform realizujących usługi,
 • Planowanie rozbudowy pojemności i wydajności platform realizujących usługi
 • Planowanie konfiguracji platform realizujących usługi.

Nasze oczekiwania

 • Znajomość architektury sieci IMS, VoLTE, 2G/3G/4G/5G ze szczególnym uwzględnieniem Policy & Charging Control,
 • Znajomość protokołów sieciowych SIP, DIAMETER,
 • Znajomość systemu operacyjnego Unix/Linux, bazy danych MySQL, protokołu HTTP,,
 • Praktyczna znajomość działania platform PCRF, M2M,
 • Wykształcenie wyższe (kierunek telekomunikacja lub informatyka),
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację z zagranicznymi kontrahentami oraz pracę z dokumentacją techniczną.

Co oferujemy

 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji,
 • Stabilną, długotrwałą współpracę w ramach zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, nauka jęz. angielskiego),
 • Dostęp do usług oferowanych przez Grupę na korzystnych warunkach (oferty pracownicze).
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji