Powrót
icon

PRAKTYKI w Dziale Dezaktywacji i Współpracy z Operatorami - Obszar B2B

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

11.06.2023

Departament

Numer referencyjny

HK/AIK/PDDW/2023

Lokalizacja

Łęczna, Lublin

Opis stanowiska

 • Wprowadzanie danych do systemów wspomagających obsługę klientów biznesowych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, które dotyczą:

- modyfikacji usług

- dezaktywacji usług modyfikacji danych

- wypowiedzeń umów

- weryfikacji i klasyfikacji usług do waloryzacji opłat

Nasze oczekiwania

 • Student minimum ostatnich lat lub absolwent (mile widziany kierunek: administracja)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Otwartość na pracę w zespole
 • Zaangażowanie

Co oferujemy

 • Przygotowanie do pracy w nowoczesnym środowisku
 • Praca w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy hybrydowej

 

Ponadto:

 • Płatne 3-miesięczne praktyki z szansą na dłuższą współpracę
 • Opiekuna merytorycznego, który wprowadzi w świat Grupy Polsat Plus
 • Elastyczne ustalenie grafiku realizacji stażu
 • Szkolenia i rozwojowy feedback
 • Certyfikat potwierdzający udział w Programie
Aplikuj

 

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A., z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A., z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pll lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych; c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii, oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie; b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody; c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 10. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.