Powrót
icon

Specjalista ds. Utrzymania Serwerowni

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

11.06.2023

Departament

Technika

Numer referencyjny

NB/SUS/JŁ/11788

Lokalizacja

Jawczyce (pow. warszawski zachodni)

Opis stanowiska

 • Utrzymanie zasilania i klimatyzacji oraz systemów BMS w Data Center w prawidłowym stanie technicznym, zgodnie z wymogami prawa i procedurami wewnętrznymi, prowadzenie dokumentacji
 • Administracja urządzeniami, łączami, licznikami energii w serwerowniach Data Center (między innymi obsługa oprogramowania DCIM)
 • Wykonywanie prac instalacyjnych w serwerowniach Data Center (między innymi montaż okablowania, listew PDU, oraz sprzętu informatycznego)
 • Dokonywanie okresowych przeglądów i pomiarów stanu technicznego elementów infrastruktury sieciowej, zasilania i klimatyzacji
 • Nadzór nad pracami realizowanymi przez partnerów serwisowych
 • Usuwanie awarii, dokonywanie analiz ich przyczyn

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie techniczne (mile widziane kierunki elektryka / telekomunikacja)
 • Znajomość aspektów wyposażenia serwerowni (szafy RACK, okablowanie, obwody zasilające, klimatyzacja, UPS)
 • Znajomości zagadnień elektro-energetycznych dotyczących obszaru zasilania i klimatyzacji w branży telekomunikacyjnej oraz systemów BMS
 • Praktyczna wiedza z zakresu telekomunikacji, zasilania i klimatyzacji
 • Mile widziana znajomość tematyki sieci komputerowej
 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Systematyczność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Gotowość do pracy zmianowej w ruchu ciągłym
 • Angielski - Poziom A1 (podstawowy)

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę
 • Atrakcyjne środowisko stymulujące rozwój kompetencji pod okiem wykwalifikowanych ekspertów
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Pracę w zgranym zespole, chętnie dzielącym się wiedzą
 • Pakiet benefitów firmowych Grupy Polsat Plus
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.