Powrót
icon

Administrator konfiguracji Remedy/BMC Helix

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

09.04.2023

Departament

IT

Numer referencyjny

JA/KPR/EP/46/0123

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Konfiguracja systemu BMC Remedy Helix ITSM / BMC Helix Digital Workplace;
 • Analiza problemów i ich rozwiązywanie w zakresie systemu BMC Remedy Helix ITSM / BMC Helix Digital Workplace
 • Analiza potrzeb, opracowanie i tworzenie raportów z wykorzystaniem BMC Remedy Reporting Console / Helix Smart Reporting, Tableau Desktop lub Microsoft Power BI;
 • Zarządzanie zmianą w procesach IT Service Management;
 • Analiza techniczna i biznesowa w obszarze IT Service Management;
 • Analiza trendów i danych statystycznych w obszarze IT Service Management;
 • Udział i wsparcie inicjatyw projektowych związanych z obszarem IT Service Management;
 • Współpraca z zespołami IT: Incident / Problem Management, Service Level Management, Asset Management, przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwijanie oprogramowania;
 • Utrzymanie konfiguracji i zmian w systemie Remedy ITSM – konfiguracja kategoryzacji (operacyjnej / produktowej / operacyjnej rozwiązania / produktowej rozwiązania.

 

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne);
 • Doświadczenie w utrzymywaniu konfiguracji i realizacji zmian w systemie zarządzania usługami IT (Remedy ITSM/BMC Helix);
 • Znajomość zagadnień w obszarze IT Service Management (Incident Management, Problem Management, Service Level Management, Asset Management);
 • Doświadczenie w komunikacji z klientami i użytkownikami usług IT;
 • Praktyczna znajomość zagadnień ITIL v3 lub v4, a w szczególności obszaru IT Service Management (certyfikat ITIL Foundation będzie dodatkowym atutem);
 • Umiejętność tworzenia raportów w narzędziach BMC Remedy Reporting Console /Helix Smart Reporting;
 • Znajomość narzędzi BMC Helix ITSM;
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą struktur danych oraz języka SQL;
 • Umiejętność administracji systemem Windows Server 2016;
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i koordynacyjne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność współpracy na różnych poziomach organizacji, umiejętność analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 

 • Umiejętność tworzenia raportów w narzędziach w narzędziach Tableau Desktop, Microsoft Power BI;
 • Znajomość narzędzi Atlassian JIRA, Confluence;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Zaawansowana umiejętność posługiwania się Microsoft Excel.

Co oferujemy

 • Stabilną i długotrwałą współpracę z elastycznymi godzinami pracy i pracą hybrydową;
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole, z osobami chętnie dzielącymi się wiedzą;
 • Pracę nad innowacyjnymi projektami;
 • Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Prywatną opiekę medyczną oraz pakiet ofert pracowniczych GPP;
 • Pakiet Multisport.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji