Powrót
icon

Analityk danych (obszar Sales Operations)

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

07.04.2023

Departament

B2B Sprzedaż

Numer referencyjny

NB/AD/TM/8569

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem obszaru B2B w Netii i budową nowej funkcji Sales Operations, która ma wesprzeć dalszą transformację Sprzedaży B2B i Sprzedaży B2B-ICT w kierunku wysoce efektywnych i nowoczesnych organizacji sprzedażowych, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko Analityk danych w obszarze Sales Operations.

 • Wielowymiarowa analiza danych sprzedażowych, w tym per rynek, Zespół Sprzedaży, grupy produktowe, typ Klienta i inne;
 • Budowa i utrzymanie systemu raportowania i informowania kierownictwa w zakresie Sprzedaży B2B i Sprzedaży B2B-ICT;
 • Tworzenie raportów i analiz wspomagających pracę Dyrektorów/Menadżerów Sprzedaży B2B i B2B-ICT;
 • Kompleksowe wsparcie analityczne dla obszaru Sales Operations;
 • Ocena wyników sprzedażowych, formułowanie wniosków i rekomendacji;
 • Rewizja obecnego modelu prognozowania sprzedaży i rekomendacja zmian, w tym koordynacja ich wdrożenia;
 • Standaryzacja narzędzi umożliwiających monitorowanie lejka szans sprzedaży we współpracy z Dyrektorami i Menadżerami Sprzedaży;
 • Monitorowanie kompletności i jakości danych w systemie CRM, w tym cykliczne raportowanie do Dyrektorów/Menadżerów Sprzedaży;
 • Optymalizacja UX systemu klasy CRM w zakresie raportowania – identyfikacja potrzeb i współpraca w zakresie ich wdrożenia z Zespołem Analiz i Raportowania;
 • Wsparcie analityczne dla re-segmentacji Klientów B2B, ze szczególnym naciskiem na identyfikację potencjału i nowych źródeł przychodu;
 • Udział w projektach z obszaru Sales Operations, w tym projektach optymalizacyjnych w Sprzedaży;
 • Wsparcie analityczne dla kampanii marketingowych realizowanych w ramach procesu generowania leadów B2B.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Matematyka, Statystyka, Ekonometria, Metody ilościowe i systemy informatyczne, Big Data;
 • Min. 2-3-letnie doświadczenie w obszarze Sprzedaży / Marketingu na stanowisku analitycznym;
 • Znajomość MS Office, w tym biegła znajomość MS Excel i Access oraz co najmniej dobra znajomość MS PowerPoint;
 • Praktyczna znajomość SQL i baz danych;
 • Mile widziana znajomość Tableau oraz Power BI;
 • Praktyczna znajomość rozwiązań klasy CRM (np.: Microsoft Dynamics, Salesforce, Pipedrive) i procesu sprzedaży;
 • Znajomość branży technologicznej lub innej branży działającej w obszarze B2B;
 • Ogólna znajomość produktów i rozwiązań telekomunikacyjnych i ICT będzie dodatkowym atutem;
 • Analityczne myślenie i zdolność formułowania wniosków i rekomendacji na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Wysoka motywacja do pracy i samodzielność;
 • Znajomość jęz. angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia (podstawa + premia);
 • System szkoleń i warsztatów pozwalający systematycznie podnosić kompetencje;
 • Niezbędne narzędzia pracy + pakiet benefitów pozapłacowych;
 • Zniżki na produkty, usługi całej Grupy.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.