Powrót
icon

Specjalista ds. Sprzedaży Płock

Liberty Poland S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

17.02.2023

Departament

Sprzedaż

Numer referencyjny

AM/P/EW/SDSS/0123

Lokalizacja

Płock

Opis stanowiska

 • Obsługa (sprzedażowa i posprzedażowa) Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu w nowoczesnym Punkcie Sprzedaży, dbanie o relacje z Klientem,  
 • Sprzedaż pełnej gamy produktów oferowanych w Punkcie Sprzedaży,  
 • Realizacja indywidualnych celów sprzedażowych (jakościowych i ilościowych),  
 • Praca w oparciu o standard obsługi Klienta,  
 • Dbanie o wygląd salonu w oparciu o instrukcję, codzienna aktualizacja wiedzy na temat oferty,  
 • Obsługa telefoniczna, w tym aktywny kontakt z Klientami posiadającymi nasze usługi.

Nasze oczekiwania

Szukasz nowej pracy lub myślisz o zmianie obecnej ? 

Pracy, w której możesz mieć realny wpływ na swoją pracę i jej wynik ? 

 

 • Lubisz współpracę z Klientami i chcesz im oferować kompleksowe rozwiązania?  
 • Jesteś nastawiony na realizację celów biznesowych i potrafisz je osiągać?  
 • Chcesz się uczyć i rozwijać swoje kompetencje sprzedażowe?  
 • Posiadasz doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów?  
 • Masz wykształcenie min. średnie?  
 • Doświadczenie w sprzedaży usług będzie mile widziane  

Co oferujemy

 • Praca w salonie własnym największej polskiej grupy kapitałowej w Polsce,  
 • Jasno wytyczona ścieżka awansu połączona z atrakcyjnymi podwyżkami wynagrodzenia,  
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
 • Premię uzależnioną od wyników i program motywacyjny,  
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie,  
 • Kartę Multisport z ofertą rekreacyjną,  
 • Konkursy z nagrodami, spotkania integracyjne  
 • Przyjazną atmosferę pracy w pełnym energii zespole 
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia 
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.