Powrót
icon

Specjalista ds. Płynności Finansowej

Cyfrowy Polsat S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

12.02.2023

Departament

Finanse

Numer referencyjny

KS/DSPF/AG

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Zarządzanie płynnością finansową Grupy i poszczególnych spółek w Grupie w różnych walutach, weryfikacja sald na rachunkach, zlecenia przelewów środków pomiędzy rachunkami Spółki,  zlecenia zakupu walut, lokowanie nadwyżek finansowych;
 • Przygotowanie codziennego raportu stanu środków pieniężnych na rachunkach oraz raportu wpływów i wypływów dla Spółek Grupy Cyfrowego Polsatu;
 • Przygotowywanie  krótkoterminowych i długoterminowych prognoz płynności dla Spółek Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu;
 • Zarządzanie umowami w zakresie produktów cash management  (collect, polecenie zapłaty,e-płatności, system zarządzania płynnością finansową etc.), nadzorowanie projektów związanych z tym umowami;
 • Bieżąca współpraca z bankami i  instytucjami finansowymi.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie w zakresie ekonomii, finansów lub bankowości;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Dziale Skarbu/ Dział Płynności (lub o zbliżonej funkcji) w firmie komercyjnej;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Excel;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wiedza z zakresu bankowości w szczególności produktów oferowanych przez banki i instytucje finansowe;
 • Znajomość Systemu SAP R3 będzie dodatkowym atutem;
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność współpracy w zespole oraz działania pod presją czasu.

Co oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo);
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy z branży dostawców usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych;
 • Wpływ na kształt i rozwój produktów największej grupie kapitałowej w kraju (m.in. marki Plus, Polsat Box, Plush);
 • Pracę w zgranym, współpracującym zespole;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, oferty pracownicze na produkty Grupy Kapitałów
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, dalej „CP”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@cyfrowypolsat.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby CP.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z CP, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie CP oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.