Powrót
icon

Analityk Procesów Biznesowych

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

03.04.2023

Departament

Analizy biznesowe

Numer referencyjny

KG/APB/DP/8137

Lokalizacja

Katowice

Opis stanowiska

 • Wsparcie procesowe dla projektów w obszarze Technologii i Zarządzania Siecią
 • Projektowanie nowych i analiza obecnych procesów biznesowych mających wpływ na poprawę jakości usług
 • Optymalizacja procesów biznesowych w kluczowych projektach
 • Nadzór nad poprawnym wdrożeniem zmian procesowych
 • Weryfikacja i akceptacja rozwiązań systemowych pod kątem wpływu na procesy biznesowe
 • Udział w testach odbiorczych UAT, FUT
 • Prowadzenie szkoleń i prezentacje w zakresie zmian i nowych rozwiązań

Nasze oczekiwania

 • Znasz techniki modelowania procesów biznesowych (BPMN 2.0)
 • Znasz narzędzia do tworzenia opisów procesów biznesowych (Visio, Draw.io)
 • Nie są ci obce zagadnienia związane z integracją systemów i aplikacji
 • Posiadasz wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu zarządzania, telekomunikacji lub informatyki
 • Prowadziłaś/eś warsztaty w ramach uzgodnień procesów, a efektywny kontakt z klientami i uczestnikami projektu nie sprawia ci problemu
 • Twoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne są na wysokim poziomie

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • Pakiet benefitów pracowniczych Grupy Polsat Plus
 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu oraz zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w zakresie analizy procesów
 • Samodzielność w rekomendowaniu rozwiązań
 • Realny wpływ na usprawnianie procesów i jakość usług
 • Dostęp do najnowocześniejszej technologii i rozwiązań teleinformatycznych w codziennej pracy oraz możliwość ich wdrażania na polskim rynku
 • Rozbudowany system szkoleń i warsztatów pozwalających Ci na systematyczne podnoszenie kompetencji
 • Pracę w zespole profesjonalistów, chętnie dzielących się wiedzą i doświadczeniem
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.