Powrót
icon

Architekt Hurtowni Danych

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

02.02.2023

Departament

Analizy biznesowe

Numer referencyjny

JA/AHD/JP/713/1022

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Tworzenie architektury rozwiązań w projektach biznesowych i technologicznych w obszarze Business Intelligence w szczególności w oparciu o hurtownię danych Teradata;
 • Rozwój procesów zasilania hurtowni danych w obszarze Business Intelligence;
 • Rozwój kompetencji technologicznych w tym zastosowania technologii chmurowych w obszarze hurtowni danych;
 • Współtworzenie roadmapy inicjatyw rozwojowych;
 • Współpraca z działami biznesowymi i rozumienie potrzeb biznesu;
 • Realizacja projektów w obszarze BI: analiza, projektowanie, nadzór nad realizacją i zapewnienie ciągłości funkcjonowania wdrożonych rozwiązań.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe: informatyczne, techniczne lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze Business Inteligence lub IT na stanowisku Projektanta lub Architekta;
 • Znajomość zagadnień hurtowni danych i modelowania danych (pożądana znajomość baz danych Teradata, Oracle lub MS-SQL);
 • Znajomość narzędzi ETL Informatica lub podobnych (znajomość Pyton, NiFi będzie dodatkowym atutem);
 • Znajomość metodyk związanych z projektowaniem architektury rozwiązań;
 • Doświadczenia w pracy w sektorze telekomunikacyjnym lub z chmurą Azure oraz w metodykach SCRUM będą dodatkowymi atutami;
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność współpracy i orientacja na wykonywanie postawionych zadań;
 • Znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy

 • Pracę w miłym i zgranym zespole młodych i doświadczonych Architektów i Deweloperów;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze BI i nowych umiejętności;
 • Możliwość rozwoju kompetencji technologicznych związanych z hurtownią danych, BI i Big data;
 • Pakiet benefitów: opieka medyczna LuxMed z możliwością wykupienia usług dla członków rodziny, kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe;
 • Zniżki na produkty Grupy Polsat Plus w sprzedaży pracowniczej.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji