Powrót
icon

Analityk Biznesowy ds. RPA

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

01.02.2023

Departament

Innowacje i rozwój

Numer referencyjny

JA/ABR/LJ/774/1122

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Analiza i identyfikacja potencjału automatyzacji procesów biznesowych na potrzeby wdrażania rozwiązań Robotic Process Automation;
 • Przygotowywanie koncepcji i opracowanie prototypów wdrożeń rozwiązań RPA;
 • Projektowanie, budowa, testy produkcyjne wdrożenie robotów – wprowadzanie drobnych zmian konfiguracyjnych;
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym wymagań biznesowych i funkcjonalnych;
 • Współpraca z ekspertami oraz menedżerami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu opracowania rozwiązań.

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenie w zakresie optymalizacji lub automatyzacji procesów;
 • Znajomość co najmniej jednego z rozwiązań RPA np. UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere;
 • Umiejętności analitycznego i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • Samodzielne myślenie strategiczne i doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych;
 • Znajomość notacji BPMN/UML;
 • Znajomość podstaw C#, .NET, PL/SQL;
 • Dobra znajomość języka angielskiego wykorzystywana w codziennej pracy;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • Atutem będzie znajomość metod optymalizacji procesów np. Lean, Six Sigma oraz zwinnych metodyk zarządzania projektem (Agile).

Co oferujemy

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Pracę nad ciekawymi, niestandardowymi projektami obejmującymi całą grupę kapitałową;
 • Zdobywanie wiedzy od praktyków oraz cenne doświadczenie;
 • Dodatkowe benefity w postaci m.in. opieki medycznej i karty Multisport, oferty pracownicze (Plus, Polsat Box, Netia i in).
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji